Bestill flyreise!
- Hvor og når vil du reise?

Personvernerklæring

Version 1.2

Uppdaterad 2018-12-07

Generelt

Golf Plaisir Resebyrå AB, (Golf Plaisir) org.nr. 556453-2827, som inngår i DER Touristik Nordic AB, org.nr 556306-1653, ivaretar personvernet ditt. Du skal alltid kunne føle deg trygg når du oppgir personopplysninger til Apollo. I denne personvernerklæringen beskriver vi hvordan vi sikrer at personopplysningene dine blir behandlet i samsvar med gjeldende lover, Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven) og EUs kommende personvernforordning GDPR.

Ansvarlig databehandler

Golf Plaisir er den ansvarlige databehandleren som håndterer personopplysningene dine og påser at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende lover og regler. Golf Plaisir er ansvarlig for å behandle personopplysninger på Golf Plaisirs nettsteder og andre kommunikasjonssystemer som er tilknyttet Golf Plaisir.

Dataskyddsombud

Golf Plaisir har oppnevnt et datavernombud som blant annet har som oppgave å overvåke at den ansvarlige databehandleren behandler personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lover og regler. Golf Plaisirs datavernombud kan nås på følgende e-postadresse: personvernombud@golfplaisir.no, eller via vanlig post til denne adressen: DER Touristik Nordic AB, Att: ”Dataskyddsombud”, Box 45439, 104 31 Stockholm.

Kontaktinsformasjon

Ikke nøl med å ta kontakt med Golf Plaisir hvis du har spørsmål om personvernerklæringen eller om hvordan vi behandler personopplysninger, eller hvis du vil ha en utskrift av denne erklæringen. Du kan kontakte oss på personvernombud@golfplaisir.no. Du kan også kontakte oss via telefon på 21 01 75 88.

Hvordan innhenter Golf Plaisir informasjon om deg?

 • Direkte fra deg. Vi innhenter informasjon om deg som du oppgir når du for eksempel bestiller en reise eller tilleggstjeneste, ved personlig kontakt på destinasjonene våre eller ved arrangementer, når du registrerer deg for nyhetsbrev, deltar i en konkurranse, svarer på undersøkelser/avstemninger, stiller et spørsmål ved å sende epost, ringer eller tar kontakt med Golf Plaisirs kundestøtte.
 • Gjennom bruk av nettstedene vår. Vi innhenter informasjon når du benytter tjenestene våre, for eksempel ved å bruke nettsidene våre eller andre digitale tjenester vi tilbyr. Vi innhenter også opplysninger om hvordan du navigerer i tjenesten, hvilke søk du utfører og hvilke reiseprodukter du er interessert i.  Les mer i retningslinjene om informasjonskapsler.
 • Fra tredjepart. Vi innhenter informasjon fra tredjeparter som oppgir personopplysninger om deg eller andre personer i reisefølget, f.eks. om du har bestilt via en forhandler eller om en person gjennomfører en bestilling der du inngår, eller om en annen person har vært i kontakt med oss på vegne av deg. Vi forutsetter at den som oppgir opplysningene har samtykke fra alle de reisende til å oppgi disse personopplysningene til Golf Plaisir.

Hvilken informasjon innhenter Golf Plaisir?

Golf Plaisir innhenter følgende informasjon for de formålene vi beskriver nedenfor:
 • Kontaktopplysninger: F.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-post, kjønn og fødselsdata.
 • Bestillingsinformasjon: Bestillingsnummer, reiseinformasjon (destinasjon, reisedato m.m.), informasjon om kjøp (valgt betalingsløsning, gjennomført kjøp m.m.) og eventuelt kjøp av tilleggstjenester som f.eks. transport og utflukter.
 • Helseinformasjon: Informasjon om helsen din som selv oppgir, f.eks. sykdommer eller funksjonshemninger. Gjennom å oppgi opplysninger om helsen din og å samtykke til behandling av dem, godkjenner du av vi bruker helseinformasjonen din til å administrere og levere den reisetjenesten du har bestilt.
 • Brukerinformasjon: Informasjon om enheten din, f.eks. IP-adresse, språkinnstillinger, nettleserinnstillinger, operativsystem, plattform og skjermoppløsning, samt informasjon om din geografiske plassering. Vi innhenter også informasjon om hvordan du interagerer med Golf Plaisir, f.eks. hvordan du bruker tjenestene våre, inklusive responstid for sider, nedlastingsfeil, hvordan du nådde og forlot tjenesten, samt leveringsmeldinger når vi kontakter deg. Les mer i retningslinjene for informasjonskapsler om informasjonsinnhenting med sikte på å forbedre brukeropplevelsen din.

Hvordan bruker Golf Plaisir informasjonen din?

Alle data brukes for å tilrettelegge, utføre og forbedre Golf Plaisirs tjenester. Golf Plaisir behandler personopplysninger til følgende formål, basert på følgende lovmessige grunner:

Til administrasjon og levering av reisetjenester

Golf Plaisir behandler personopplysningene dine for å kunne administrere og levere reisetjenestene, dvs. for å kunne oppfylle avtalen med deg. I dette inngår blant annet å utstede reisedokument, administrere hotell- og flybestillinger, tilleggstjenester, utflukter ved destinasjonene, gjennomføre betaling og administrere eventuelle endringer før og under reisen din.

For å tilby kundestøtte

Vi kan bruke personopplysninger når du kontakter oss med spørsmål, synspunkter eller f.eks. reklamasjoner for å gi deg den kundestøtten du har rett til i henhold til avtalen du har inngått med oss. Vi behandler personopplysninger som f.eks. navn og bestillingsnummer for å kunne utføre slike serviceforespørsler knyttet til reisen din.

For utsendelse og utlevering av informasjon

Vi bruker personopplysninger til utsendelse og utlevering av informasjon via e-post, sms og/eller telefonsamtaler for å oppfylle avtalen med deg. Dette omfatter blant annet å sende bestillingsbekreftelse, viktig informasjon før og under reisen, tilbud knyttet til reisen, eventuelle endringer og avvik som kan oppstå underveis og betalingspåminnelser. Kontaktopplysningene dine og bestillingsinformasjonen din brukes også til å sende deg en kundeundersøkelse etter reisen for at vi skal kunne forbedre og utvikle reisetjenesten vår. Det er frivillig å delta i kundeundersøkelsen.

Markedsføring og personifisering

Personopplysningene dine brukes for at vi gjennom direkte markedsføring av våre egne og/eller spesielt utvalgte samarbeidspartneres varer og tjenester skal kunne tilby deg bedre og mer personlige tilbud. Behandlingen av personopplysninger skjer for å oppfylle avtalen med deg og andre berettigede interesser. Her inngår at Golf Plaisir blant annet kan bruke personifisering til å
 • tilpasse nyhetsbrev etter preferanser og behov ut fra brukermønsteret ditt på nettsidene våre (inklusive reisehistorikk)
 • påvirke hvordan innholdet på nettstedet ser ut når nettopp du besøker oss
 • kommunisere via sosiale medier og internettannonsering på andre nettsteder enn golfplaisir.no
Les mer i retningslinjene for informasjonskapsler om hvordan Golf Plaisir bruker personifisering. Du kan når som helst ved hver markedsføringsmelding avregistrere deg fra å motta markedsføring fra oss.

For utvikling av virksomhet, reisetjeneste og service

For å utvikle og forbedre tjenestene våre og servicen vår bruker vi i hovedsak anonyme eller anonymiserte opplysninger på aggregert nivå for dette formålet. Det kan imidlertid skje at vi bruker informasjon som f.eks. brukeratferd og bestillingsinformasjon som vi har innhentet hvis dette er relevant for formålet, basert på vår berettigede interesse i å forbedre reisetjenesten vår og servicen vi yter til deg i framtiden.

For å oppfylle regulatoriske krav

Vi behandler personopplysninger for å kunne oppfylle forpliktelser i henhold til lover og forordninger, for eksempel når det gjelder sikkerhet, bokføring, reklamasjon, immigrasjon og tollkontroll.

Lovgrunnlag

Oppsummeringsvis behandler vi personopplysninger for å:
 • for å kunne oppfylle avtalen vår med deg, dvs. administrere og levere reisen din
 • når du har gitt ditt samtykke til at vi kan behandle dem for å kunne sende nyhetsbrev m.m.
 • for å følge lovkrav
 • når det er i vår eller våre samarbeidspartneres berettigede interesse.

Hvor lenge lagrer Golf Plaisir informasjonen din?

Golf Plaisir lagrer bare personopplysninger så lenge som det er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen vår med deg og formålet som opplysningene ble innhentet for, i samsvar med denne personvernerklæringen. Reisehistorikken din, som omfatter kontaktopplysninger, bestillingsinformasjon og helseinformasjon, lagres i to (2) år etter hjemkomstdatoen. Vi lagrer også personopplysninger for andre grunner enn for å oppfylle avtalen vår med deg, f.eks. for å følge regnskapsloven. De lovpålagte kravene avgjør da hvor lenge vi lagrer opplysninger. Hvis du har registrert deg for å motta nyhetsbrev fra Golf Plaisir, lagrer Golf Plaisir personopplysningene dine så lenge som du ønsker å fortsette å motta nyhetsbrevet. De samme personopplysningene kan lagres av oss for ulike formål i ulike systemer. Derfor kan f.eks. navnet ditt fortsatt ligge på systemene våre for at vi skal kunne levere reisen din, selv om andre personopplysninger er slettet, f.eks. for markedsføringsformål.

Hvem kan Golf Plaisir dele informasjonen din med?

Golf Plaisir kan dele personopplysninger med andre selskaper innenfor DER Touristik-konsernet og til nøye utvalgte tredjeparter. All overføring utføres for å oppfylle formålet med behandlingen av personopplysningene, i henhold til ovennevnte beskrivelse. Vi benytter alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å påse at personopplysninger håndteres sikkert og med et adekvat beskyttelsesnivå ved overføring til eller deling med slike utvalgte tredjeparter.

Leverandører av reiserelaterte tjenester

Overføring skjer til samarbeidspartnerne våre innenfor reisebransjen for å administrere og levere den reisetjenesten du har bestilt av oss. Vi deler personopplysninger med disse for å kunne levere tjenesten:

Reisebyråer eller andre partnere

Når du bestiller reisen din gjennom et reisebyrå som vi samarbeider med, enten i en butikk eller online, er det sannsynlig at du oppgir personopplysninger til dem. Når bestillingen utføres gjennom et reisebyrå, sender vi enkelte personopplysninger, for eksempel bestillingsnummer, til dem for å bekrefte bestillingen. Personopplysningene er hver enkelt part ansvarlig for å håndtere i samsvar med partens egen personvernerklæring. Vi er ikke ansvarlige for reisebyråets egen behandling av personopplysninger du har oppgitt til dem.  

Hotell og golfbaner

Når du bestiller en reise fra Golf Plaisir, tilbyr vi flere ulike destinasjoner og hoteller. Hotellet og golfbanen må ha visse personopplysninger for å kunne gjennomføre og bekrefte  din bestillingen. Det dreier seg om opplysninger som navn, fødselsdato, alder, kjønn og golfhandicap.

Flygselskap

Flyvningene gjennomføres både av en mengde flyselskaper. Flyselskapet trenger visse opplysninger for å kunne gjennomføre reisen din, f.eks. navn, alder og i noen tilfeller kjønn. Disse personopplysningene overføres enten via datasystemet Amadeus eller Paxport, eller direkte til flyselskapet med passasjerlister. I enkelte tilfeller hyrer flyselskapet inn eksterne aktører som utfører tjenester på flyplassen, som f.eks. bagasjehåndtering og innsjekking. En slik aktør vil kunne få tilgang til personopplysninger som kreves for å kunne gjennomføre tjenesten.

Destinasjonsagenter

Ved destinasjonene er det destinasjonsagenter, både eksterne og ansatte i DER Touristik-konsernet, som utfører tjenester. Disse opptrer i enkelte tilfeller som et mellomledd mellom Golf Plaisir og hotellet, hjelper Golf Plaisir med å bestille utflukter ved destinasjonen, ordner med flyplasstransport med mer. De får tilgang til de personopplysningene de trenger for å kunne utføre tjenestene.

Taxfree

Når du reiser med Golf Plaisir kan du ofte bestille taxfree fra samarbeidspartnerne våre, som da får de personopplysningene de trenger for å kunne håndtere bestillingen din. Du kan lese de respektive personvernerklæringene på nettsidene deres.

Andre parter

Vi har samarbeidspartnere som håndterer bestillinger av reiserelaterte tjenester, eksempelvis utflukter og andre aktiviteter. Disse får de personopplysningene de trenger for å kunne levere den bestilte tjenesten. Det er opplysninger som f.eks. navn, e-post og adresse for å kunne bekrefte bestillinger, men også eksempelvis passopplysninger som kjønn, øyenfarge og høyde, slik at dert skal kunne gjennomføres utflukter over landegrenser der det kreves passkontroll.

Avtalepartnere og IT-leverandører

Vi bruker eksterne leverandører som lagrer og håndterer personopplysninger på våre vegne, som f.eks. leverandører av IT-tjenester og -systemer, internettanalyseselskaper, kundeundersøkelser, betalingsløsninger og gavekorthåndtering. Vi deler også informasjonen din med enkelte utvalgte samarbeidspartnere for at de skal kunne hjelpe oss med å tilpasse tilbud og markedsføring etter deg.

IT-tjenester og -systemer

Vi benytter et antall interne og eksterne systemer for å håndtere personopplysninger, f.eks. kundetjenestesystem, bestillingssystem og system for datahåndtering og dataforbedring. Opplysningene behandles i disse systemene for blant annet å kunne levere og administrere reisen din, håndtere henvendelser til kundestøtte og levere andre relaterte tjenester, som utflukter eller flyplasstransport.

Internettanalyseselskap

For at du som bruker ska få en så god opplevelse som mulig på nettsidene våre bruker vi eksterne leverandører for å hjelpe til med personifisering, analyse av brukeratferd og tilbakemelding fra brukere på nettsidene våre. Opplysningene som håndteres er primært opplysninger vi får gjennom informasjonskapsler. Les mer i retningslinjene for informasjonskapsler.

Kundeundersøkelser

Vi benytter oss av eksterne partnere for å gjennomføre kundeundersøkelser når du har kommet hjem fra reisen din. De får derfor tilgang til kontaktopplysninger som e-post og navn, som de trenger for å kontakte deg og spørre om du ønsker å delta.

Betalingsløsninger

Golf Plaisir bruker en ekstern betalingsleverandør, DIBS, for å håndtere betalinger og refusjoner. De får tilgang til personopplysninger som trengs for å gjennomføre tjenesten, som f.eks. betalingsinformasjon og i noen tilfeller navn. Dette er nødvendig for at vi skal kunne levere reisen din eller behandle en reklamasjon.

Gavekortshåndtering

Golf Plaisir bruker Retain 24, som mottar kontaktopplysninger som telefonnummer og e-postadresse for å kunne sende gavekort og bekrefte bestillinger.

Behandler Golf Plaisir informasjonen din i tredje land?

Golf Plaisir arrangerar resor till hela världen varför vi kan komma att överföra dina personuppgifter till våra samarbetspartners (t ex hotell, golfbanor, flygbolag och agenter) eller leverantörer utanför EU/EES. Om personuppgifterna överförs till något land utanför EU/EES kommer Golf Plaisir att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Rettighetene dine

Golf Plaisir er ansvarlig for at alle personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi vil på din forespørsel eller på eget initiativ korrigere, avidentifisere, slette eller komplettere opplysninger som oppdages å være feilaktige, ufullstendige eller misvisende. Du har rett til å be om tilgang til og korrigering, eller i visse tilfeller sletting av, personopplysninger, be om begrensning av fortsatt behandling av personopplysningene dine, samt til å innvende mot behandling av dem (f.eks. om du er i tvil om personopplysningene er korrekte eller om behandlingen av dem er lovlig). Den ansvarlige databehandleren vil varsle alle mottakere som personopplysningene er delt med, som nevnt i avsnittet ”Hvem kan vi dele informasjonen din med?” ovenfor, om eventuelle rettelser eller slettinger av opplysninger, samt begrensninger av behandling av opplysninger i henhold til dette punktet. Du har rett til dataportabilitet, det vil si en rett under visse forutsetninger å hente ut og overføre personopplysninger til en annen databehandler. Du har rett til, gjennom å sende en skriftlig undertegnet søknad, kostnadsfritt å motta en erklæring fra Golf Plaisir om blant annet hvilke personopplysninger som er registrert om deg, formålet med behandlingen av dem og hvilke mottakere opplysningene er delt med eller vil bli delt med. Hvis du ikke vil at Golf Plaisir skal behandle personopplysninger der formålet f.eks. er direkte markedsføring, har du rett til når som helst å tilbakekalle samtykket ditt og/eller avregistrere deg fra markedsføringsmeldinger. Når vi har mottatt tilbakekallingen fra deg, vil vi slutte med å behandle personopplysningene dine til formålet du tidligere hadde gitt samtykke til. Du har rett å klage til Datatilsynet dersom du anser at Golf Plaisir behandler personopplysninger i strid med gjelde datavernlovgivning. Les mer på www.datatilsynet.no.

Hvordan beskytter vi informasjonen din?

Du skal alltid kunne kjenne deg trygg når du deler personopplysninger med oss. Golf Plaisir har derfor iverksatt nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot uønsket tilgang, endring og sletting.

Retningslinjer for informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din. Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger i retningslinjene for informasjonskapsler.

Endringer i denne personvernerklæringen

Fra tid til annen kan vi gjøre endringer i personvernerklæringen. Vi vil innen rimelig tid varsle deg dersom det skjer endringer i erklæringen, i samsvar med det som er påkrevd av lover og regler. Vi vil også legge ut den oppdaterte erklæringen på nettstedet vårt. Den oppdaterte erklæringen vil ha en ny dato og et annet versjonsnummer. Sjekk nettstedet vårt jevnlig for oppdateringer.